Arbeidsstuen, start 8. og 9. september. Mandager fra kl. 10.30 – 14.00 og tirsdager fra kl. 11.00 – 14.00. Vi lager ting for salg og utlodning og møtes for en prat over en kaffekopp. Det er plass til flere - hjertelig velkommen!

Bridge, start 8. september. Mandager kl.10.30 - 14.30.
Vi ønsker flere hjertelig velkommen!

Treff Bekkelagsgutta, start 2. september. Første tirsdag i måneden
fra kl.11.45. Uformelt treff der du kan møte «andre gutter».

Datakafe, start 25. januar. Torsdager kl. 10.00 -12.00 - annen hver uke på like uker. Du kan komme med både PC, nettbrett og mobiltelefon for hjelp og veiledning. Catrine Vold og Carsten Sawade fra Hewlett Packard (datafirma) hjelper deg med det du lurer på. Ingen påmelding, avgift kr 40 pr. gang. Velkommen!

Nettbrett/PC opplæring, start 15. september. Torsdager kl. 10 - 14 på ulike uker. Individuelle timer i bruk av nettbrett/PC. Du lærer å bruke tastatur, internett og e-post. Eget nettbrett/PC en fordel. Bestill time på vårt kontor tlf: 23031130. Avgift kr. 40.- pr gang. Leder Inger Elisabeth Solberg.

Glass- og porselensmaling, start 1. september. Onsdager kl. 10.00 -14.00. Kurs for nybegynnere og viderekomne. Plass til flere. Leder Inger Johansen, tlf: 93048730.

Holtetmalerne, start 6. september. Tirsdager kl.15.00 - 18.00.
Malerne møtes annen hver uke på like uker. Leder Sigmund Kolsrud,
tlf: 40212378.

Malerkurs for nybegynnere, start 15. september.
Torsdager kl. 15.00 -18.00 annen hver uke på like uker.
Et spennende kurs som har som mål å skape aktivitetsglede og kontakt gjennom kreativ utfoldelse med pensel og farger. Utgangspunktet er menneskets iboende lyst til å uttrykke seg visuelt, og du vil kunne utvikle evnen til å se. Ingen krav til tekniske ferdigheter. Det er fortsatt ledige plasser. Leder Jørgen Diderichsen, tlf: 41274886. Påmelding på kontoret.

NYTT TILBUD: Samtalegruppe for deg som er nysgjerrig og åpen, og som synes det kan være berikende å snakke om temaer som f.eks. «hverdagslykke, håp, ensomhet, nærhet, indre ro», eller andre aktuelle temaer. Start 16. august. Hver tirsdag kl. 09.30-10.30. Påmelding kontoret 23031130.

Litteraturgruppe, start 6. september. Tirsdager kl. 10.00 – 11.30, annen hver uke på like uker. Glad i å lese bøker? Plass til flere. Leder Trude Skarra, tlf: 97460612.

Rusleturer, start 23. august.
Turledere er Lise Hallre tlf: 45444856 og Marit Amundsen tlf: 99153166. De ønsker en tilbakemelding fra de som er interessert i lette turer i skog og mark og by, for de som ikke vil gå alene.

Samtale om kommende søndags bibeltekster, start 25. august.
Torsdager kl. 12.15-13.15, annenhver torsdag på like uker.
Leder: eldreprest Susanne Carlenius tlf: 95111431 fra Bekkelaget menighet.

Sangkoret, start 7. september. Koret har øvelse hver onsdag kl. 17.00. Nye sangere i alle grupper ønskes velkommen. Kordirigent er Ragnhild Groven. Ta kontakt med korets leder Sigmund Kolsrud, tlf: 40212378.

Slektsforskning, start 1. september. Torsdager kl.12.30 – 14.30.
Er du interessert i slektsforskning? Vi er en gruppe som møtes for å utveksle erfaringer, gi hverandre tips, ideer og lære av hverandre.
Egen bærbar PC og litt erfaring med bruk av datamaskin er en fordel. Vi bruker slektsprogrammet Brother`s Keeper. Påmelding på kontoret, tlf: 23031130. Leder Gerd Osuldsen, tlf: 95914947.

Snekkerverksted, start 1. september. Torsdager fra kl. 10.00 – 14.00.
Vi har et verksted i kjelleren med maskiner og utstyr hvor det drives treskjæring og annen aktivitet. Nye snekkere og malere ønskes velkommen.

Treskjæring, start 6. og 7. september. Tirsdager og onsdager kl. 10.00 i kjelleren på senteret. Kontaktperson på mandagsgruppen er Arvid Strømmen og på tirsdagsgruppen er det Dag Andreassen. Ledige plasser. Påmelding på kontoret.

Strikkeklubb, start 16. september. Annen hver fredag kl. 11.00-13.30 på ulike uker. Er du interessert og savner et treffsted hvor du kan møte andre strikkende er du velkommen til å delta. Åpent for alle, uansett alder. Her kan du få inspirasjon og veiledning i strikkingen. 
Ledere Liv Solhjell og Turid Skarra. 

Trim torsdag (tidligere ledet av Tordis) start 25. august  kl. 11-11.45. Rolig styrke- og balansetrening tilpasset våre eldste brukere. Påmelding til kontoret tlf: 23031130. 

Seniortrim 60+/Mensendieck start 25. august kl. 10.10.45. Trimmen vil annenhver gang bli ledet av Linda Bottolfs/faglærer i kroppsøving- og idrettsfag og Margrethe Glambek/mensendieck fysioterapeut. Begge er godt vant med seniortrim fra tidligere, med litt forskjellig tilnærming. Denne treningen er basert på balanse, koordinasjon og styrke, med fokus på egen kroppsvekt som motstand. 

PRIS FOR ALLE KURS:  250,- kr. for halvåret/medlemmer og 300,- kr. halvåret/ikke-medlemmer. Påmelding til kontoret: tlf: 23031130. 


Trim for menn, start 7. september. Onsdager kl. 19.50 på Bekkelaget Skole. Bekkelaget Gymnastikklag ønsker nye 60+medlemmer til lett oppvarming og en halvtimes god, gammeldags linjegymnastikk ledet av egne instruktører. Treningen er gratis og du får kontakt med en humørfylt og sprek gjeng i alderen 60+ til 90 år. 
 Kontakt gjerne Helge Karlsen på 91162205 eller epost: helgkara@online.no

TURER VÅREN 2015
Vi planlegger en heldagstur og 1-2 korte småturer.
Nærmere informasjon om dette vil komme på vår hjemmeside.
Vi trenger sårt nye frivillige til vår turgruppe.

Seniorveiledertjenesten
Seniorveiledertjenesten gir råd og veiledning angående tjenestetilbudet for eldre. Seniorveileder Charlotte vil være på vårt senter hver siste tirsdag i måneden fra kl. 11 til 14. Hun kan kontaktes på tlf. 99 28 51 04.
Det gis også tilbud om hjemmebesøk til eldre over 80 år.

DIVERSE:
SENIORAKADEMIET Ekeberg / Bekkelaget høsten 2016
Mandag 12. september: Lokalhistoriker Dag Jarnøy "Fragård til villa på Ekeberg/Bekkelaget" Historien om de siste 150 år i vår bydel. 
Mandag 10. oktober: Filosof, forfatter og medlem av Nobelkomiteen Henrik Syse; Om årets fredsprisvinner 3 dager etter tildelingen. 
Mandag 14. november: Professor emiritus Ole Moen:
"USA`s nye president - Hvorfor og hva nå?"
Mandag 12. desember: Forfatter, tidligere programleder, journalist og redaktør Toppen Beck: "Mitt herskapelig liv - en reise gjennom et eventyrlig fjernsynsliv." 
Møtene holdes i menighetssenteret, Sandstuvn. 15 og begynner kl. 11.30 med kaffe, kringle og sosialt samvær. 
Start foredrag kl. 12.30. Medlemmer gratis, andre betaler kr. 50.
Korte spørsmål og kommentarer under foredragene.
Vel møtt! Hilsen styret.

Kirken.
Gudstjenester i Bekkelaget kirke hver søndag kl.11.00, i Ormøya Kirke 2. og 4. søndag i måneden kl. 11.00 og i SEM-huset 1. og 3. søndag i måneden kl. 11.00. Se i menighetsbladet ”Kontakten”.

Frivillighetssentralen, Ekebergveien 103 ”RØDSTUA”.
Trenger du hjelp, eller har du litt tid og overskudd å gi til andre?
Ta kontakt med daglig leder Anne Solberg tlf. 22 19 58 00 eller 98858037
epost; friv.ebk@online.no

Trygghets-avdeling
Er du hjemmeboende og føler behov for tilsyn i en kortere periode (inntil 21 dager)? Ta kontakt med trygghetsavdelingen tlf. 810 00 030.

Juridisk rådgivning.
For gratis juridisk bistand inntil 1/2 time, kan man henvende seg til
Juristenes hus, Kr. Augustsgt. 9. Personlig oppmøte torsdager mellom kl.16.00 og 18.00. Tlf. 22 03 50 50.

Eldrerådet
22 28 92 93. i bydel Nordstrand.
Leder: Aasmund Steenstrup, Øvre Ljanskollveien 9, 1169 Oslo 
tlf. 22 61 14 26. Nestleder: Sissel Oda Mantor, Marienlundvn. 10 d 1178 Oslo