Hjelp i hverdagen
Her finner du informasjon om enkelte tjenester som kan hjelpe deg i hverdagen.

Frivillighetssentralen
Ekebergveien 103 (”Rødstua”).
Trenger du hjelp, eller har du litt tid og overskudd å gi til andre?Ta kontakt med daglig leder Anne Solberg tlf. 22195800. Mobil 98858037 Epost: friv.ekb@online.no

Trygghetsavdelingene i Oslo komune
Er du hjemmeboende og føler behov for tilsyn i en kortere periode (inntil 14 dager)? Ta kontakt med Langerud Sykehjem, Trygghetsavdelingene i Oslo Kommune)
tlf.810 00 030.

Juridisk rådgivning
Juristenes hus tilbyr gratis juridisk bistand opp til 1/2 time.
For å benytte deg av denne tjenesten, må man henvende seg til Juristenes hus, Kr. Augustsgt. 9.
Personlig oppmøte torsdager mellom kl 16.00 og 19.00. Tlf 22 03 50 50.

I bydel Nordstrand
Bydelsforvaltningen, Ekebergveien 243, 1166 Oslo; tlf. 02180
Hjemmetjenesten, Cecilie Thoresens vei 11b, 1153 Oslo; tlf. 02180
Bestillerkontoret, Ekebergveien 243, 1166 Oslo; tlf. 02180
(søknader om bl.a hjemmehjelp, hjemmesykepleie, dagsenter og sykehjemplass, samt klager).