Tegne-malekurs for begynnere og de som har prøvet seg før. Ta med blyant, papir og de farger du har. 

Mål: å skape aktivitetsglede og kontakt gjennom kreativ utfoldelse med pensel og farger Vi vil ta utgangspunkt i menneskets iboende lyst til å uttrykke seg visuelt - og utvikle evnen til virkelig å se (og inn-se hvorfor og hvordan omgivelsene kan gjøre inn-trykk) «Å tegne er å se» het en bok av Betty Edwards, som satte meg og andre i gang med tegneglede etter skolens noe nedslitte tegne-/kopierings-undervisning. Å gå videre med forskjellige materialer for å komponerer/utfylle en billedflate og/eller uttrykke en indre forestilling kan gi opplevelser til sansene - og samtidig gjøre det mer spennende å betrakte kunst f.eks på veggene omkring deg eller de mange gallerier. Slike opplevelser kan det være fint å dele. Kunsthistoriske glimt får vi kanskje også plass til? Opplegg/forslag til innholdbeskrivelse: • Presentasjon av deltagere og litt småsnakk om forventninger og ønsker • Hva slags redskap/utstyr trenger du/vi å ha/ta med? Tegn noe du liker. • En «tegne-stafett» kan løsne på evt. prestasjonsangst og åpne humorkanalen • Hvorfor er blomster et yndet objekt? • Hvorfor er mennesker det mest interessante vi vet om? Tegn et menneske. Tegn en/din familie. De som vil kan sette seg to og to og forsøke seg med en portrettskisse. • Litt om farger: Komplementærfarger, Fargesirkelen, Goethes fargelære • Figurativt, naturalistisk eller abstrakt. Litt om stilarter? 
Ta kontakt med Jørgen om det er spørsmål, tlf: 41274886, eller kontoret tlf: 23031130 om du ønsker å melde deg på.