Tegne-malekurs for begynnere og de som har prøvet seg før. Ta med blyant, papir og de farger du har. Kursbeskrivelse får du på kurset eller hos aktivitetsleder og du kan lese mer om det på seniorsenterets nettsider.
(fra nyttår 2016, v/ Jørgen Diderichsen) 

Mål: å skape aktivitetsglede og kontakt gjennom kreativ utfoldelse med pensel og farger Vi vil ta utgangspunkt i menneskets iboende lyst til å uttrykke seg visuelt - og utvikle evnen til virkelig å se (og inn-se hvorfor og hvordan omgivelsene kan gjøre inn-trykk) «Å tegne er å se» het en bok av Betty Edwards, som satte meg og andre i gang med tegneglede etter skolens noe nedslitte tegne-/kopierings-undervisning. Å gå videre med forskjellige materialer for å komponerer/utfylde en billedflate og/eller uttrykke en indre forestilling kan gi opplevelser til sansene - og samtidig gjøre det mer spennende å betrakte kunst feks på veggene omkring deg eller de mange gallerier og slike opplevelser kan det være fint å dele. Kunsthistoriske glimt får vi kanskje også plass til? Opplegg/forslag til innholdbeskrivelse: • Presentasjon av deltagere og litt småsnakk om forventninger og ønsker • Hva slags redskap/utstyr trenger du/vi å ha/ta med? Tegn noe du liker. • En «tegne-stafett» kan løsne på evt. prestasjonsangst og åpne humorkanalen • Hvorfor er blomster et yndet objekt? • Hvorfor er mennesker det mest interessante vi vet om? Tegn et menneske. Tegn en/din familie. De som vil kan sette seg to og to og forsøke seg med en portrettskisse. • Litt om farger: Komplementærfarger, Fargesirkelen, Goethes fargelære • Figurativt, naturalistisk eller abstrakt. Litt om stilarter? 
Ta kontakt med Jørgen om det er spørsmål, tlf: 41274886, eller kontoret tlf: 23031130 om du ønsker å melde deg på.