Medlemsskap
Som medlem i Foreningen Bekkelaget Seniorsenter har du noen fordeler. Du kan velge å motta informasjon via SMS om forskjellige aktiviteter, og du får redusert pris på utleie og kurs, samt fortrinnsrett til turer o.a. I tillegg støtter du driften av senteret. Medlemsskap koster 250 kr. pr. år.

Du trenger ikke være medlem for å benytte deg av senterets tilbud, men på enkelte arrangement må vi ta betalt for ikke-medlemmer!

Vi vil gjerne at brukere av senteret oppgir navn på nærmeste pårørende til vårt kontor slik at vi kan ta kontakt ved behov.