NB! Det er ikke satt opp noen samtalegruppe dette semesteret, da det ikke har vært så stor interesse. Hvis DU er interessert ta kontakt, så starter vi igjen.

Denne samtalegruppen er for deg som synes det kan være berikende å snakke om, utveksle erfaring og sette ord på litt dypere, spennende og morsomme temaer! Dette er for deg som er nysgjerrig og åpen og som setter pris på «den gode samtalen», og som synes at temaene ved siden av treffer. Eksempelvis vil kanskje «hverdagsglede» være noe annet for deg enn for meg? Og ikke minst, hva er «hverdagsglede»? Vi vil også snakke om mer eksistensielle temaer som døden, meningen med livet, menneskets frihet og ensomhet. Kanskje kan vi i denne samtalegruppen lære mer om livet og hverandre. Jeg vil bruke min bakgrunn både som sykepleier og samtalecoach i mitt møte med dere som ønsker å delta i denne gruppen.  

Med vennlig hilsen aktivitør Aud Vibeke Hagen, tlf. 23031137/30.