Seniorveileder

SENIORVEILEDER

Seniorveileder Charlotte Schaller vil være tilgjengelig ved Bekkelaget Seniorsenter den siste tirsdagen i måneden fra kl 11.00 til 14.00. Hun starter opp 30.08.16.

 

Ring vårt kontor: 23031130 eller 99285104

Epost:

charlotte.schaller@bns.oslo.kommune.no 

 

Seniorveiledertjenesten skal kunne bistå med råd og veiledning i forhold til tjenestetilbudet for seniorer i bydelen. Dette gjelder både kommunale og private tilbud og tiltak som kan bidra til å fremme helse, trivsel og gode sosiale forhold for eldre i bydelen vår. Her kan du få:

 

1. Råd og veiledning i forhold til 

    hjemmesykepleie og hjemmehjelp.

2. Hjelp til å finne og fylle ut søknader av 

     forskjellig slag i forhold til hjelpemidler og 

     helsetjenester

 3. Hjelp til skrive klager

4. Henvise eller hjelp til å finne riktig 

    kontaktperson/sted.

        

Seniorveiledertjenesten tilbyr hjemmebesøk.

Tjenesten er gratis og seniorveilederne har taushetsplikt. Det er ikke nødvendig med timebestilling.