Snekkerverksted
SNEKKERGRUPPA, START 14. JANUAR
Torsdager fra kl. 10.00 – 14.00.
Vi har et verksted i kjelleren med maskiner og utstyr hvor det drives forskjellig type snekker aktivitet. Nye snekkere og malere ønskes velkommen.

TRESKJÆRING, START 5. JANUAR
Tirsdager og onsdager kl. 10.00 i kjelleren på senteret. Kontaktperson på tirsdagsgruppen er Arvid Strømmen og på onsdagsgruppen er det Dag Andreassen. Ledige plasser. Påmelding på kontoret.

Ta kontakt med kontoret eller aktivitøren om dette er noe du ønsker å involveres i!