Trim/trening
NYTT TRIMTILBUD VED BEKKELAGET SENIORSENTER
torsdager (10-10.45/11-11.45).
Påmelding ved kontoret tlf: 23031130

Trim 1: torsdager 10-10.45
Vi får en ny dyktig instruktør Linda Bottolfs som starter opp torsdag 25. august. Linda er utdannet faglærer i kroppsøving og idrettsfag ved Norges Idrettshøyskole, og har også en treårig utdannelse i dans. Hun har god erfaring med seniortrening og vil ha fokus på balanse, styrke og koordinasjon, og vil overta gruppa etter Tordis som har trent de eldste hos oss. Hun vil dele den andre gruppa med Margrethe Glambek/fysioterapeut.
Tlf: 41921890 (se kalender på vår hjemmeside og info i programbladet)


Trim 2: torsdager 11-11.45
Trimmen vil annenhver gang bli ledet av Linda Bottolfs og Margrethe Glambek/mensendieck fysioterapeut, og starter opp torsdag 1. september. Begge er godt vant med seniortrim fra tidligere, med litt forskjellig tilnærming. Denne treningen er basert på balanse, koordinasjon og styrke, med fokus på egen kroppsvekt som motstand. Timene skal være fokusrettet på disse komponentene, og vi skal ha et mål om å bli enda bedre på dem! 250,- kr. for halvåret/medlemmer og 300,- kr. halvåret/ikke-medlemmer. Se kalender på hjemmeside, påmelding til kontoret: tlf: 23031130.

Linda har bachelor i idrettsvitenskap og er faglærer i kroppsøving- og idrettsfag.

Margrethe Glambek er fysioterapeut som trener Mensendieck. Dette er en treningsform innenfor fysioterapi som fokuserer på balanse, bevegelse og styrke –hvor en viktig hensikt er økt bevisstgjøring ift. kroppens bevegelser.
  Tlf: 93006362 (se program på vår hjemmeside) Fysioterapeut Tordis Brekke